Допомоги та пільги

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/virtwww/w_cnap-gatne-r_eebee315/http/wp-content/plugins/tabs/templates/content.php on line 11 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/virtwww/w_cnap-gatne-r_eebee315/http/wp-content/plugins/tabs/templates/content.php on line 11 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/virtwww/w_cnap-gatne-r_eebee315/http/wp-content/plugins/tabs/templates/content.php on line 11 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/virtwww/w_cnap-gatne-r_eebee315/http/wp-content/plugins/tabs/templates/content.php on line 11 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/virtwww/w_cnap-gatne-r_eebee315/http/wp-content/plugins/tabs/templates/content.php on line 11 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/virtwww/w_cnap-gatne-r_eebee315/http/wp-content/plugins/tabs/templates/content.php on line 11 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/virtwww/w_cnap-gatne-r_eebee315/http/wp-content/plugins/tabs/templates/content.php on line 11 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/virtwww/w_cnap-gatne-r_eebee315/http/wp-content/plugins/tabs/templates/content.php on line 11 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/virtwww/w_cnap-gatne-r_eebee315/http/wp-content/plugins/tabs/templates/content.php on line 11 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/virtwww/w_cnap-gatne-r_eebee315/http/wp-content/plugins/tabs/templates/content.php on line 11 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/virtwww/w_cnap-gatne-r_eebee315/http/wp-content/plugins/tabs/templates/content.php on line 11 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/virtwww/w_cnap-gatne-r_eebee315/http/wp-content/plugins/tabs/templates/content.php on line 11 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/virtwww/w_cnap-gatne-r_eebee315/http/wp-content/plugins/tabs/templates/content.php on line 11 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/virtwww/w_cnap-gatne-r_eebee315/http/wp-content/plugins/tabs/templates/content.php on line 11 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/virtwww/w_cnap-gatne-r_eebee315/http/wp-content/plugins/tabs/templates/content.php on line 11 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/virtwww/w_cnap-gatne-r_eebee315/http/wp-content/plugins/tabs/templates/content.php on line 11 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/virtwww/w_cnap-gatne-r_eebee315/http/wp-content/plugins/tabs/templates/content.php on line 11 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/virtwww/w_cnap-gatne-r_eebee315/http/wp-content/plugins/tabs/templates/content.php on line 11 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/virtwww/w_cnap-gatne-r_eebee315/http/wp-content/plugins/tabs/templates/content.php on line 11

Оберіть послугу

Строк надання: 1 день

Адміністративний збір: не застосовується

Результат надання: видачв довідки

1. Заява;
2. Будинкова книга (для мешканців приватного сектора);
3. Документ про право власності на домоволодіння;
4. Технічний паспорта на житлове приміщення/будинок;
5. Свідоцтво про народження дитини, якщо вона не досягла 14-річного віку (за необхідності);
6. Паспорти усіх зареєстрованих осіб (за необхідністю);
7. Свідоцтво про шлюб/ розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть (за необхідності);
8. Довідка про реєстрацію місця проживання (за необхідності);

У разі подання заяви законним представником особи додатково подаються:
9. Документ, що посвідчує особу законного представника
10. Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника
11. Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

Строк надання: протягом 10 днів з дня надання повного пакету документів

Адміністративний збір: не застосовується

Резуальтат надання: Призначення державної допомоги / відмова в призначенні державної допомоги

Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства
соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);
Довідка, видана лікувально-профілактичним закладом, за формою № 147/о;
Довідка з основного місця навчання про те, що жінка навчається – для студентів;
Довідка ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та
організації – для жінок, звільнених з роботи;
Довідка центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна – для жінок, які
перебувають на обліку в центрі зайнятості;
Довідка Пенсійного фонду України про те, що жінка, яка є фізичною особою – підприємцем, перебуває (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного фонду України та не бере участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням – для жінок, які є фізичними особами-підприємцями;
Рішення про усиновлення чи встановлення опіки – для осіб, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом
двох місяців з дня її народження

Строк надання: Протягом 10 днів з дня подання повного пакету документів

Адміністративний збір: не застосовується

Результат надання: Призначення і виплата допомоги

Заява
Копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування
Копія свідоцтва про народження дитини
Довідка про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини (для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування і які є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів, – видана органом реєстрації довідка, у якій зазначаються статус дитячого навчального закладу і за які кошти він фінансується, а також підтверджується факт перебування у ньому дітей)
Довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник
Медичний висновок про дитину-інваліда віком до 18 років, виданий в установленому МОЗ порядку
Довідка, видана органом праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації опікуна чи піклувальника про те, що він не перебуває на обліку як одержувач допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, і не одержує зазначеної допомоги – подається, якщо опікун чи піклувальник проживає за місцем проживання дитини, яка перебуває під його опікою чи піклуванням

Строк надання: протягом 10 днів з дня подання повного пакету документів

Адміністративний збір: не застосовується

Результат надання: Призначення та виплата надбавки на догляд

Заява
Паспорт або в разі його відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву
Довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
Довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства чи копію паспорта особи з інвалідністю з дитинства з відомостями про місце проживання
Довідка про склад сім’ї, видану уповноваженим органом за місцем проживання
Висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально- профілактичного закладу щодо потреби у постійному сторонньому догляді
Копія посвідки на постійне або тимчасове проживання
Копія рішення про встановлення опіки чи піклування та довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання

У випадку, коли документи подаються уповноваженою особою – нотаріально засвідчена довіреність

Строк надання: протягом 10 днів з дня отримання повного пакету документів

Адміністративний збір: не застосовується

Результат надання: призначення державної допомоги / відмова в призначенні державної допомоги

Заява
Паспорт громадянина України;
Трудова книжка
Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті;
Декларація про доходи та майно
Копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);
Копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);
Копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено);
Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, посвідчення біженця або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання (у разі потреби);
Копія довідки про реєстрацію місця проживання.

Строк надання: Протягом 10 днів з дня подання повного пакету документів

Адміністративний збір: не застосовується

Результат надання: Призначення державної допомоги / відмова в призначенні державної допомоги

Заява для отримання допомоги на догляд
Декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги
Копія рішення суду про визнання особи недієздатною
Копія рішення про призначення опікуна
Висновок лікарсько-консультативної комісії
Документи, що підтверджують участь у бойових діях у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та/або війни 1945 року з імперіалістичною Японією

Строк надання: Протягом 10 днів з дня надання повного пакету документів

Адміністративний збір: не застосовується

Результат надання: Призначення компенсаційної виплати / відмова в призначенні компенсаційної виплати

Заява
Документ, що посвідчує особу одержувача компенсації
Довідка про перебування на обліку в органах Пенсійного фонду України або органах праці та соціального захисту населення – для особи, за якою здійснюється догляд
Документ, що посвідчує особу, за якою здійснюється догляд
Документ, який підтверджує, що особа не працює

Строк надання: Протягом 10 днів з дня подання повного пакету документів

Адміністративний збір: Не застосовується

Результат надання: Призначення щомісячної допомоги

Заява
Паспорт або інший документ, що посвідчує особу
Декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї)
Висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу
Довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної внаслідок розпаювання землі
Копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка видана особі з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, за якою здійснюється догляд
Довідка, видана уповноваженим органом за місцем реєстрації дієздатної особи, про те, що вона не перебуває на обліку як одержувач і не одержує щомісячну грошову допомогу на догляд за місцем реєстрації (у разі, якщо дієздатна особа постійно проживає на одній житловій площі за місцем реєстрації (проживання) особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, але зареєстрована в іншому місці)Строк надання: Протягом місяця з дня подання повного пакету документів

Адміністративний збір: Не застосовується

Результат надання: Посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи

Заява
Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на підставі одного з таких документів: а) посвідчення про відрядження в зону відчуження; б) військового квитка і довідки командира військової частини або архіву про участь у ліквідації наслідків аварії у зоні відчуження; в) довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження (із зазначенням кількості днів і населеного пункту)
Інвалідам із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, - на підставі довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов'язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи
Хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - на підставі висновку експертної медичної ради і акта форми N Н-1
Потерпілим від Чорнобильської катастрофи з числа евакуйованих у 1986 році із зони відчуження (в тому числі особам, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття) і особам, які постійно проживали в зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1989 р. N 224), - на підставі довідки, виданої Волинською, Житомирською, Київською, Рівненською або Чернігівською облдержадміністраціями
Особам, які постійно проживали на територіях зон безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення на день аварії або які за станом на 1 січня 1993 р. прожили у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а на території зони гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років та відселені або самостійно переселилися з цих територій, - на підставі довідки встановленого зразка
Особам, які постійно проживають або працюють чи постійно навчаються у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 р. прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років, - на підставі довідки встановленого зразка
Особам, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 р. Прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років, - на підставі довідки встановленого зразка
Особам, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 р. не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986- 1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов'язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями, - на підставі довідки встановленого зразка
Дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, - на підставі довідки встановленого зразка
Громадянам інших держав та особам без громадянства, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі переїзду на постійне місце проживання в Україну - відповідно до законодавства
Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого - на підставі документів про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи або на підставі відповідного посвідчення, а також експертного висновку щодо причинного зв'язку смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи
Строк надання: протягом місяці з дня надання повного пакету документів

Адміністративний збір: не застосовується

Результат надання: посвідчення інваліда війни

Заява
Паспорт (оригінал та копія 1,2,11 сторінок)
Довідки з військкомату або копія військового квитка з відомостями про безпосередню участь в бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією в 1941-1945 роках
Відомості щодо призову чи добровільного вступу до лав Радянської Армії у неповнолітньому віці
Посвідчення учасника бойових дій
Довідка МСЕК про встановлення групи інвалідності внаслідок загального захворювання
Свідоцтво про одруження (оригінал та копія)
Свідоцтво про смерть (оригінал та копія)
Висновок військово-лікарської комісії про причинний зв’язок захворювання та смерті військовослужбовцяСтрок надання: протягом місяця з дня подання повного пакету документів

Адміністративний збір: не застосовується

Результат надання: посвдчення інваліда або дитини-інваліда

Заява
Копія паспорту та ідентифікаційного номеру заявника
Копія довідки МСЕК
Фотокартка розміром 3 х 4 см.